anoia, ciudadanía, diagnosis cultural, Paisaje Cultural, Penedès, SDG ODS Agenda2030, sostenibilidad, territorio, turismo

El futuro y los retos del turismo en el ámbito Penedès

Diagnosis Cultural fue invitada a realizar una charla sobre el futuro del turismo en el ámbito del Penedès. Planteamos una pequeña ponencia alrededor de dos ejes temáticos. Se acaban de publicar las actas del congreso y os dejamos con el resumen de la intervención de Daniel Gutiérrez.

Aspectos importantes entre la actualidad y una estrategia puesta en el 2030

 • Posición geográfica
 • Diversidad
 • Infraestructuras

Retos turísticos en el ámbito Penedès

Hay más retos, pero destaco tres…

 • La sostenibilidad
 • El cambio climático
 • ‘Alt penedesitat’ vs. identidad poliédrica

A continuación os ofrecemos el resumen de la conferencia que se ha publicado en las actas del congreso. Está en catalán, pues así se ha publicado originariamente. Lo tienes en español aquí.

El futur i els reptes del turisme a l’àmbit Penedès

Valors i estratègia.

El turisme és una activitat estratègica pel Penedès, que no pot ser treballada només des d’una vesant economicista. És necessari un enfoc territorial que abraci tots els aspectes que hi formen part. Economia, si, i també cultura, natura, infraestructures, coneixement, paisatges, patrimoni, societat… i per suposat, les persones. Centrem el debat en el territori i el seu esperit o identitat com a element d’estratègia i posteriorment enfoquem el turisme.

El Penedès 2020 i el viatge vers el 2030.

 Hi ha un conjunt d’aspectes que defineixen l’àmbit Penedès en l’actualitat sobre els que cal avançar per desenvolupar l’estratègia vers l’any 2030. Poso el focus en tres: posició geogràfica, diversitat i infraestructures.

Posició geogràfica:

Barcelona. La seva potència econòmica, social i política condiciona tot allò que passa en el seu entorn. El Penedès i el seu desenvolupament estan estretament lligats a la proximitat de Barcelona i la seva influència des del punt de vista econòmic, social i polític. És més, les decisions estratègiques sobre el territori es prenen, en molts casos a Barcelona.

Des del punt de vista turístic, el Penedès se situa a mig camí entre Barcelona i Port Aventura. Dos pols turístics de primera magnitud que se situen a menys d’una hora tant en vehicle particular com en transport públic. Aquesta posició presenta moltes potencialitats en relació a la desconcentració i diversificació de l’oferta turística de Barcelona i la Costa Daurada.

Diversitat:

L’àmbit Penedès és divers i complex. Les comarques que en formen part tenen trets diferencials entre elles i dins d’elles. Certament hi ha un binomi que treballa molt bé, gràcies a les seves relacions econòmiques, socials i d’infraestructures, que és el Penedès-Garraf. Cal obrir l’enfoc cap el Baix Penedès i l’Anoia.

Des del punt de vista turístic, dins de l’àmbit Penedès trobem un conjunt de marques turístiques que dibuixen la diversitat (Costa Barcelona, Paisatges de Barcelona, Costa Daurada). No cal viure-ho com un problema, al contrari, la diversitat és una oportunitat. Ara bé, cal focalitzar i treballar molt bé aquest aspecte, des d’un punt de vista administratiu, però també entre i amb els agents turístics privats. En aquest aspecte la narrativa del territori, el discurs o relat juguen un paper fonamental.

Les infraestructures:

Aquest és un element bàsic en el territori, perquè l’ordena i dóna cohesió. I la cohesió ho és tot, si es vol pensar des d’un punt de vista territorial acollidor i empatitzador amb totes les realitats existents. Qualsevol decisió que retalli les potencialitats d’un dels territoris anirà en contra de tot l’àmbit i allunyarà els ciutadans de la comprensió.

La connectivitat també és un aspecte fonamental. En aquests moments no es garanteix la fibra òptica a tots els territoris. En un món digital, la connectivitat és bàsica per mantenir la vida en zones rurals, com els existents en una parts importants de l’àmbit Penedès. El diàleg rural-urbà és un eix que no es pot perdre i cal reforçar.

Des del punt de vista turístic és necessari abordar les connexions internes de l’àmbit , viàries, ferroviàries i el transport públic. Entre les potencialitats cas destacar la possibilitat d’ampliar la xarxa de carreteres turístiques, seguint el model de la ‘Carretera del Vi’. També caldrà treballar unes rodalies (renfe i fgc) amb un enfoc més turística, entre els municipis del Penedès i cap el visitant que arriba de Barcelona. La possibilitat d’un baixador AVE a Vilafranca és positiva si facilita la desconcentració turística a Barcelona i diversifica la despesa dels visitants.

Alguns reptes turístics de l’àmbit Penedès:

Com a reptes, exposo alguns elements que formaran part de l’entorn i que s’hauran d’afrontar mitjançant una estratègia territorial comuna.

La sostenibilitat.

Entès com un element que va molt més enllà dels aspectes mediambientals. L’Agenda 2030 i els 17 ODS són una oportunitat pel territori també des de la vessant turística. La lluita contra les desigualtats, per una millor salut, per la formació, la igualtat de gènere, per l’eficiència energètica, el creixement econòmic per tothom, per modus de producció i consum responsables, per protegir els entorns marins i terrestres… també han de formar part del futur desenvolupament de l’àmbit Penedès.

En aquest sentit, i des del punt de vista turístic ja hi ha comarques que s’estan comprometent amb la certificació ‘Biosphere’. És important avançar i aprofundir en aquest camí.

El canvi climàtic.

Es possiblement un dels reptes més importants. El canvi climàtic és una realitat, i a les nostres mans està continuar accelerant-lo o bé posar les bases per reduir els efectes que generem i adaptar-nos al que vindrà.

Segons estudis de l’IRTA, hi ha models que pel 2040-2050 preveuen un augment de la temperatura de 2,2ºC amb un 20% menys de recursos hídrics. Això afectarà totalment al model de cultius de vinya i d’altres en tot l’àmbit Penedès. Com s’adaptarà el model turístic? Seguirà sent el mateix que l’actual? Només falten 20 o 30 anys.

‘Alt Penedesitat’ vs identitat polièdrica.

Sovint es cau en una visió homogeneïtzadora de l’àmbit Penedès, partint d’una imatge idealitzada de l’Alt Penedès. Serà important fugir i construir una imaginari col·lectiu que abraci la diversitat territorial, les identitats existents i els interessos de la ciutadania.

Des del punt de vista turístic és important treballar la identitat polièdrica de l’àmbit. Una ciutadania que no se senti identificada no esdevindrà prescriptora del territori.

Conclusions:

Aquesta ponència serveix per posar de manifest alguns dels elements que formaran part de l’estratègia territorial i turística de l’àmbit Penedès en els propers anys. La creació d’una estructura administrativa i política a l’entorn de la Vegueria Penedès hauria de contemplar aquests esquemes en els escenaris de futur.

Actualment es desconeix com serà l’evolució de la Vegueria. El turisme, però, no entén de fronteres administratives. A la vegada, els reptes als que ens enfrontem, tampoc coneixen fronteres. Des del punt de vista d’aquest ponent, els territoris implicats en l’àmbit Penedès ja haurien d’estar treballant plegats i sota una visió conjunta per entomar aquest viatge cap el futur i els seus reptes. El treball en xarxa i col·laboratiu, és si o si, més que mai, fonamental.

 

 

 

 

 

ciudadanía, Dinamización del territorio, márqueting territorial, territorio

Marcas de territorio: experiencia, identidad cultural y ciudadanía

Hola a tod@s!,

En el marco de unas sesiones sobre ‘branding territorial’ desarrolladas en Diputación de Barcelona que me han parecido muy interesantes,  han surgido las siguientes reflexiones que os expongo a continuación.

Y quizás empiece por el final, pero a modo de reflexión general este post se podría resumir de la siguiente manera: «La realización de un plan de marketing territorial es un elemento básico para la planificación estratégica de un territorio. Sin sus resultados difícilmente se trasladará su identidad cultural a los ciudadanos, propios y ajenos«.

Hace unos años publicábamos en el bloc el post “Territorio: identidad y espíritu cultural“. Reflexionábamos entorno  de que manera podríamos trasladar el concepto identidad cultural al territorio. Llegamos a la conclusión de que era necesario fijar miradas alternativas, responsables y coherentes sobre el territorio, sus recursos y sus necesidades, sobretodo aportando soluciones creativas y novedosas.

 

El territorio es un espacio vivo. Su historia no está fijada en el tiempo y el espacio. Evoluciona de manera natural o bien a partir de las acciones que se desarrollan. En definitiva, el territorio es el reflejo de una época y un espejo de los valores de la sociedad que lo gestiona. En este sentido, los lugares patrimonializados, naturales o culturales, constituyen un punto de unión entre la historia pasada y lo que vendrá, el futuro. Esta relación invita a interpretar el territorio, es decir, traducir, crear y darle sentido (1).

¿Cómo experimentar un territorio interpretado?

 • A través de los sentidos y la emoción
 • A partir del conocimiento que proporciona el lugar
 • Generando consciencia y crecimiento personal.

En definitiva, la experiencia ha de permitir abrir propuestas para que los ciudadanos sientan, aprendan, disfruten, conozcan y reflexionen.

Para hacer llegar el mensaje del territorio patrimonializado a la ciudadanía en general es necesario establecer mecanismos de divulgación, difusión y creación de experiencias asociadas a los recursos culturales y naturales del lugar. Es en este punto que adquiere importancia el marketing territorial y su planificación ¿Cuáles son sus objetivos?

 • Ordenar e integrar el desarrollo del lugar de manera coherente con las capacidades, potencialidades y la planificación del territorio.
 • Posicionar el lugar con una marca que sea reconocida y valorada por sus características específicas y singulares.
 • Impulsar un modelo de desarrollo y turístico sostenible.
 • Fomentar la consciencia que las políticas de dinamización territorial son un factor que contribuye al desarrollo económico del territorio y beneficia a la población residente y los sectores complementarios.

Los resultados de un estudio de marketing territorial deberán establecer un conjunto de estrategias y acciones que permitan asumir a la población autóctona y proponer  a los visitantes experiencias a través de la interpretación del territorio y sus recursos culturales y naturales.

Espero que este post sea de vuestro interés.

Saludos!

Nota a pie:

1. Viel, Annete: Quand souffle l’sprit des lieux

Lecturas recomendadas:

San Eugenio Vela, Jordi (2011): Teoria i mètodes per a marques de territori. UOC editorial. Barcelona.

DDAA (2019): Guia de branding territorial per ens locals. DIBA. Col·lecció Eines.

ciudadanía, Política cultural

Ciudadanía, políticas culturales y desarrollo territorial

A nadie se les escapa que en estos tiempos de crisis y recortes surgen muchas contradicciones en el entorno de las políticas y los proyectos culturales. Estos días podemos ver de todo: decisión para tirar adelante proyectos o, indecisiones que finalmente conllevan parar y eliminar proyectos.

 

Des de mi punto de vista, la diferencia entre tomar una decisión y otra está en creer, por parte de quien dirige la política cultural de un territorio, en las potencialidades de la cultura y sobretodo tener claro un concepto – guía: la función social de la cultura.

¿Cuáles son los elementos clave en las políticas culturales?

 • Legitimización del proyecto cultural: Es necesaria la identificación de la sociedad con un proyecto. Sin legitimización un proyecto no funciona, puede ser considerado como un «capricho». Cuando se elabora un proyecto cultural es necesario preguntarse al respecto del grado de legitimidad social y reflexionar entorno a los mecanismos que se establecen para favorecer la participación ciudadana.
 • Ciudadanía: Los ciudadanos son siempre el eje central de las políticas culturales. En el momento de plantear políticas y proyectos la pregunta ha realizarse es: ¿Cómo beneficiará esta acción o proyecto a los ciudadanos de un territorio? ¿Sobre qué dimensiones incidirá? (como mínimo sería necesario centrarse en: social, cultural, educativa y económica…).
 • Planificación: Planificar es valorar, es conocimiento, es estudio de las realidades, es tener visión global y transversal del territorio y sus potencialidades. Planificar significa hacer un uso coherente y sostenible de los recursos culturales existentes.

En definitiva, el éxito de las políticas culturales no está en tener recursos que explicar/divulgar/difundir. Quien más quien menos tiene recursos. El éxito se encuentra en la capacidad de analizar en entorno y actuar en función de los conocimientos adquiridos.

 • Entender que los recursos no son el centro de las políticas o proyectos. El objetivo básico de las políticas culturales es generar beneficios a un conjunto de ciudadanos que creen que el trabajo sobre estos recursos puede conllevar un factor de desarrollo.
 • Ser conscientes que un proyecto cultural nunca se puede estimar a corto término. No por los aspectos económicos (que normalmente influyen de manera determinante), si nó porqué es necesario planificar, ir paso a paso. El objetivo no es inaugurar un continente con más o menos contenido. El objetivo es que continente y contenido trabajen todas las dimensiones de la sociedad que los acoge y les da legitimidad.

Las políticas culturales han de ir más allá de los recursos. El reto está en dar respuesta a las cuestiones propuestas por la misma ciudadanía, que cuando se identifica con una serie de propuestas, espera que estas reviertan sobre ella de manera positiva.

Espero que este post sea de vuestro interés!

Saludos!

 

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural

@daniguties

anoia, ciudadanía, diagnosi patrimonial, Dinamización del territorio, Función social patrimonio cultural, Masquefa, patrimonio cultural

Usos no acertados del patrimonio cultural

Hola a tod@s,

El pasado fin de semana tuve la oportunidad de asistir a una de las numerosas fiestas medievales que se celebran en nuestro territorio. Y la verdad, me acordé mucho de un estudio realizado por el amigo Antoni Rojas del ICRPC. Las conclusiones de su estudio vienen a decir que en una parte importante de las fiestas históricas recreadas no se identifican ni con el lugar ni con su historia. Y la verdad, ya estaba de acuerdo antes, pero después de este fin de semana ya no hay ninguna duda.

Tod@s tenemos claro que la explotación de los recursos culturales ha de tener una finalidad clara: buscar el beneficio social, cultural, educativo y económico de la comunidad que sustenta tal patrimonio. Esta es la función social del patrimonio cultural.

El beneficio económico suele asociarse al turismo. Pero como ya hemos explicado en anteriores ocasiones el silogismo promoción del patrimonio=fomento del turismo «per se» no es cierto. Para que un conjunto de acciones sobre el patrimonio cultural impliquen el desarrollo turístico de un territorio es necesario un trabajo intenso. Un gran esfuerzo que empieza con la planificación de un proyecto acompañado de un liderazgo político claro. Este escenario será capaz de diseñar un plan de acción bien detallado que debe iniciarse con un plan estratégico que contenga la creación de un discurso o relato, productos, planes de viabilidad, planes de marketing  territorial, comunicación…. En definitiva, el desarrollo turístico de un territorio a partir de sus recursos culturales es el fruto de una estrategia planificada, pensada, trabajada y sobretodo coherente con el  territorio y su identidad cultural.

Este fin de semana he observado como en un pueblo al sur de la comarca de la Anoia     (Barcelona),  su ayuntamiento ha organizado una feria medieval argumentando el desarrollo turístico y económico. He visto caballeros con armaduras y sus luchas, he visto comer pulpo, he visto feriantes y también algunos artesanos… Y todo esto organizado ante una gran fachada de un gran edificio industrial de principios del siglo XX convertido actualmente en centro tecnológico.

¿Planificación? ¿Estrategia? ¿Interés por la promoción del patrimonio cultural? ¿Discurso? Tan solo con un poquito de todo esto se podría diseñar una política de desarrollo turístico a partir de un relato coherente con el pueblo y con capacidad para crear productos que aporten beneficios reales a su comunidad.

La situación actual nos pone ante nuevos paradigmas. La puesta en marcha de acciones fáciles y cortoplacistas que aportan poco a las sociedades ya no son un camino válido. La planificación y el conocimiento del territorio y sus recursos es una línea de actuación más larga y posiblemente con más obstáculos, pero que definitivamente nos acerca de manera más efectiva al éxito… Al beneficio para toda la ciudadanía de un territorio.

Espero que este post sea de vuestro interés,

Saludos!

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural

937789993 / 626420510
Chat Skype: daniguties

LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural

ciudadanía, diagnosis cultural, Dinamización del territorio, márqueting territorial, Paisaje Cultural, patrimonio cultural, territorio

Interpretación, experiencia y márqueting territorial

Hola a tod@s!,

Hace un año publicabamos en el bloc el post «Territorio: identidad y espíritu cultural«. Reflexionábamos entorno  de que manera prodríamos trasladar el concepto identidad cultural al territorio. Llegamos a la conclusión de que era necesario fijar miradas alternativas, responsables y coherentes sobre el territorio, sus recursos y sus necesidades, sobretodo aportando soluciones creativas y novedosas.

 El territorio es un espacio vivo. Su historia no está fijada en el tiempo y el espacio. Evoluciona de manera natural o bien a partir de las acciones que se desarrollan. En definitiva, el territorio es el reflejo de una época y un espejo de los valores de la sociedad que lo gestiona. En este sentido, los lugares patrimonializados, naturales o culturales, constituyen un punto de unión entre la historia pasada y lo que vendrá, el futuro. Esta relación invita a interpretar el territorio, es decir, traducir, crear y darle sentido (1).

¿Cómo experimentar un territorio interpretado?

 • A través de los sentidos y la emoción
 • A partir del conocimiento que proporciona el lugar
 • Generando consciencia y crecimiento personal.

En definitiva, la experiència ha de permitir abrir propuestas para que los ciudadanos sientan, aprendan, disfruten, conozcan y reflexionen.

Para hacer llegar el mensaje del territorio patrimonializado a la ciudadanía en general es necesario establecer mecanismos de divulgación, difusión y creación de productos asociados a los recursos culturales y naturales del lugar. Es en este punto que adquiere importancia el márqueting territorial y su planificación ¿Cuáles son sus objetivos?

 • Ordenar e integrar el desarrollo turístico del lugar de manera coherente con las capacidades, potencialitades y la planificación del territorio.
 • Posicionar el lugar como una marca turística que sea reconocida y valorada por sus características específicas y singulares.
 • Impulsar un modelo turístico ambientalmente sostenible.
 • Fomentar la consciencia de que el turismo es un factor que contribuye al desarrollo económico del territorio y beneficia a la población residente y los sectores complementarios.

Los resultados de un estudio de márqueting territorial deberan establecer un conjunto de estrategias y acciones que permitan asumir a la población autóctona y proponer  a los visitantes experiencias a través de la interpretación del territorio y sus recursos culturales y naturales.

La realización de un plan de márqueting territorial es un elemento básico para la planificación estratégica de un territorio. Sin sus resultados difícilmente se trasladará su identidad cultural a los ciudadanos, propios y ajenos.

Espero que este post sea de vuestro interés.

Saludos!

Nota a pie:

1. Viel, Annete: Quand souffle l’sprit des lieux

Lecturas recomendadas:

San Eugenio Vela, Jordi (2011): Teoria i mètodes per a marques de territori. UOC editorial. Barcelona.

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural

937789993 / 626420510
Chat Skype: daniguties
LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural
ciudadanía, cultural, diagnosis cultural, Función social patrimonio cultural, Gestión del patrimonio cultural y urbanismo, patrimonio cultural, Sin categoría

¿Creemos en el Patrimonio Cultural o no?

Apreciad@s amig@s,

Por causas laborales llevo unos meses sin actualizar el blog. Este tiempo ha tenido de todo, alegrías y también frustaciones relacionadas con el desarrollo de proyectos patrimoniales. Y ello me ha llevado a reflexionar entorno la pregunta que propongo para este post: ¿Creemos en el Patrimonio Cultural o no?

A nadie se le escapa que estamos en tiempos de crisi, de recortes y de muchas contradicciones entorno los proyectos relacionados con el patrimonio cultural. Durante este tiempo he visto de todo: decisión para tirar adelante un proyecto o, indecisión que al final lleva a parar y eliminar un proyecto. Des de mi punto de vista, la diferencia para tomar una decisión u otra está en creer, por parte de los promotores de los proyectos, en las potencialidades del patrimonio cultural y sobretodo en tener claro un concepto-guía: la función social del patrimonio cultural.

Creer o no creer, esa es la cuestión. ¿Cuales son los elementos que des de mi punto de vista diferencían unos proyectos de otros? Lanzo unos cuantos…

 • Legitimación del proyecto patrimonial. Es necesaria la identifiación de la sociedad con un proyecto. Sin legitimación un proyecto no funciona, puede ser considerado como un «capricho». Sigo las línias trazadas por Iñaki Arrieta (1), quien creo ha definido de manera detallada el concepto legitimación del proyecto patrimonial…  «Al elaborar un proyecto patrimonial, consideramos pertinente que los promotores se preguten acerca de su grado de legitimidad social y que reflexionen también acerca de los mecanismos que deberían establecer para que la vinculación y la participación vayan aumentando a medida que el proyecto se va desarrollando…»
 • Ciudadania. Los ciudadanos son el eje central de cualquier proyecto patrimonial. Si el objetivo central de un proyecto es otro aspecto, no va a funcionar. La pregunta a realizarse en el momento inicial de proyectar debería ser: ¿En qué va a a beneficiar este proyecto a los ciudadanos de «x» territorio? ¿Sobre cuantas dimensiones va a actuar? (como mínimo me centraría en: social, cultural, educativa y económica…).
 • Planificación. Como ya comentamos en un post anterior planificar es valorar, es conocimiento, es estudio de las realidades, és tener una visión global y transversal del territorio y sus potencialidades. Planificar significa realizar un uso coherente de los recursos destinados a un proyecto.

En definitiva, la diferencia entre creer o no en el patrimonio cultural no está en tener un recurso o recursos que explicar/divulgar/difundir. Quien más o quien menos tiene recursos. Creer en el patrimonio cultural implica tener  la capacidad para analizar el entorno y actuar en función del conocimiento adquirido:

 • Entender que el recurso no es el centro del proyecto. El objetivo básico de todo proyecto patrimonial es generar beneficios a un conjunto de ciudadanos que creen que el trabajo sobre este elemento puede significar un factor de desarrollo.
 • Ser consciente que un proyecto patrimonial nunca se puede estimar a corto plazo. No por los aspectos económicos (que normalmente influyen de manera determinante), sinó porque es necesario planificar, ir paso a paso. El objetivo no es inaugurar un continente con más o menos contenido. El objetivo es que el continente y el contenido, el día después de su inauguración, trabajen todas las dimensiones de la sociedad que acogió y legitimizó el proyecto

Creer en el patrimonio significa ir más allá del propio recurso. El reto está en dar respuesta a aquellas cuestiones propuestas por la propia ciudadania, que al identificarse con un proyecto, espera que este revierta sobre ella de manera positiva.

Espero que este post sea de vuestro interés.

Nota al pie:

(1). Arrieta rtizberea, Iñaki (ed): Legitimaciones sociales de las políticas patrimoniales y museísticas. Universidad de País Vasco. Bilbao 2011.

 
Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural

937789993 / 626420510
Chat Skype: daniguties
LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural
ciudadanía, diagnosis cultural, Dinamización del territorio, Función social patrimonio cultural, Gestión del patrimonio cultural y urbanismo, Paisaje Cultural, patrimonio cultural

Territorio Cultural y gestión de la identidad

Hola a tod@s!!

Bajo el concepto “territorio” lo que encontramos son “personas”, “ciudadanos”.  Hablar de dinamización territorial también implica poner en valor las dimensiones sociales, culturales y educativas. No olvidemos las personas, ya que son estas las que viven, disfrutan y se relacionan con su entorno (territorio = personas). El territorio no es tan solo un espacio geográfico, también es una construcción histórica y una práctica cultural. Por tanto es en el territorio donde se refleja claramente la identidad cultural de la comunidad o comunidades que lo sustenta. El territorio siempre es cultural.

¿Podemos gestionar el territorio cultural? Creo que podemos… es más, debemos. Posiblemente habrá gestores políticos o técnicos que no estén de acuerdo. Bajo mi punto de vista la gestión del Territorio Cultural debe realizarse a través de la identidad y espíritu de los territorios. De esta manera se podrá poner en valor, a través de políticas culturales planificadas, las dimensiones sociales, económicas y culturales. Es decir, proyectar acciones de desarrollo y mejora para las comunidades que sustentan el territorio cultural.

A modo de ejemplo, descubrir la identidad cultural de un territorio va a permitir planificar aspectos como:

 • El urbanismo: programando acciones urbanísticas que permiten un planeamiento urbanístico y de equipamientos a través de criterios y conocimientos previos en geología, arqueología, historia (urbanística, bibliográfica y documental) del sítio, los recursos materiales e inmateriales, la tradición, el folklore…
 • La educación y la cultura: promoviendo el conocimiento y la identificación de los ciudadanos con su territorio.
 • La economía: desarrollando planes de dinamización turística que incidan positivamente en la llegada de visitantes al territorio

En definitiva, necesitamos valorar el territorio como cultural. Siempre lo es. De lo contrario no se podrán diseñar políticas culturales de largo recorrido, coherentes e identificadas con el territorio, es decir, los ciudadanos.

Espero que este post sea de vuestr@ interés,

Saludos!

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimoni Cultural
www.diagnosiscultural.com
Chat Skype: daniguties
LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural
ciudadanía, cultural, diagnosis cultural, Dinamización del territorio, Función social patrimonio cultural, patrimonio cultural, Sin categoría, TIC y Patrimonio Cultural

Activación y Dinamización = Planificación

Hola amig@s,

A través de este post voy a seguir  la senda abierta por @VangelisVillar en su blog Paisatges Culturals y el post Centres d’Interpretació, inversions que s’esfumen; y @ManelMiro en su blog Raining Stones y su post Malas y buenas prácticas en la creación de centros de interpretación. Este es además un tema comentado en foros como #cultura18.

Durante las últimas semanas y por temas profesionales he podido visitar algunos proyectos que trabajan o pretenden trabajar la dinamización territorial a partir de la activación de sus recursos culturales y naturales.

imagen cedida per @danielzapater

Todos los proyectos visitados tienen en común la voluntad de poner en valor los recursos culturales y naturales existentes en el territorio para que estos se conviertan en factor de desarrollo local. He visto propuestas muy interesantes tanto en su diseño como en su ejecución como por ejemplo la experiencia del municipio barcelonés de La Garriga. También he podido observar otras propuestas interesantes, pero con bases poco sólidas. No las voy a citar.

¿Cual es por tanto la diferencia entre estos proyectos? Para mi está muy claro… «Planificación«. El silogismo  inversión en patrimonio cultural = desarrollo económico no es cierto per se y las miradas a corto plazo y la falta de solidez, y sobretodo coherencia, hacen caer muchos proyectos ante la mínima adversidad. Es necesario pues trabajar en profundidad, planificar, valorar y sobretodo actuar sobre todas las dimensiones del territorio.

Y aquí lanzo algunas reflexiones:

 • La palabara planificación se usa constantemente, pero nos la creemos en realidad?
 • Se establecen planes directores. ¿Se siguen realmente o se funciona más con criterios políticos que técnicos?
 • ¿Donde están esos planes de viabilidad? ¿Cómo se elaboran? Han de ser una exigencia previa incontestable. Si se quieren proyectos sustentables para el territorio y coherentes con las realidades sociales y económicas es necesario priorizar y saber como exactamente hacer las inversiones.
 • ¿De qué manera retorna la inversión a los ciudadanos del territorio? Aquellos que tan solo piensan en turismo están muy equivocados. La estrategia debe ser mucho más general y transversal. Las dimensiones educativas, culturales y sociales han de estar muy presentes. Trabajar la identificación de los ciudadanos con el proyecto es básico, necesario.
 • ¿Planes de màrketing territorial, para cuando? No se pueden plantear productos turísticos basados en los recursos culturales y naturales de un territorio sin que estos esten ligados a una marca de territorio, a un discurso o un relato que debe ser visible.

Podría seguir con las preguntas/reflexiones… pero esto es un post. En definitiva, planificar es valorar, es conocimiento, es estudio de las realidades, es tener una visión global y transversal del territorio y sus potencialidades. Planificar significa realizar un uso coherente de los recursos destinados a un proyecto.

La situación actual nos va a poner ante nuevos paradigmas en la gestión de los recursos culturales y naturales, dar respuesta a estos nuevos escenarios está en nuestras manos.

Espero que este post sea de vuestro interés.

 
Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural

937789993 / 626420510
Chat Skype: daniguties
LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural
anoia, ciudadanía, Dinamización del territorio, Paisaje Cultural, Sin categoría

Territorios Ocultos, Ciudadanos Invisibles

Hola a tod@s

En los últimos posts de este blog hemos ido comentando aspectos relacionados con los recursos culturales y naturales del territorio, como valorarlos y como aprovecharlos para que se conviertan en factores de dinamización y desarrollo.

Después de muchas conversas, de unos cuantos twitts compartidos he llegado a una conclusión clara: bajo el concepto «territorio» lo que encontramos son «personas», «ciudadanos».  Hablar de dinamización territorial también implica poner en valor las dimensiones sociales, culturales y educativas. No olvidemos las personas, ya que son estas las que viven, disfrutan y se relacionan con su entorno (territorio = personas).

Desde este punto de vista y después de algunas visitas de trabajo realizadas con los compañeros de #to, hemos podido observar municipios, pueblos, zonas… donde nadie se ha preocupado de analizar y poner en valor los recursos culturales y naturales existentes, es decir, espacios sin identidad… territorios ocultos, para sus propios habitantes y para el resto…

No reconocer los valores de un territorio es desaprovechar sus potencialidades, sus recursos y sus capacidades… pero lo más importante, es dar invisibilidad a sus ciudadanos, es dejarlos en la estacada.

Los territorios necesitan visiones globales, transversales y plurales que pongan de manifiesto todas sus dimensiones. Obviar los valores culturales, naturales y sociales de un territorio es olvidar lo más importante, las personas, que son el eje central de cualquier planeamiento que tenga como objetivo la dinamización territorial.

Como dirían otros… son los ciudadanos, estúpidos, los ciudadanos….

Espero que este post sea de vuestro interés.

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural

937789993 / 626420510
Chat Skype: daniguties
LinkedinFacebookTwitterWordpress Diagnosis Cultural